DIVADELNÍ KOMEDIE NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU

STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ

Oscar
WILDE

OPEN-AIR THEATER AT THE CASTLE
THE CANTERVILLE GHOST

Režie:
Jaroslav KŘÍŽ

19. července 2019

Hrad Loket - amfiteátr

24. srpna 2019

Národní knihovna České republiky - Klementinum, Praha