DIVADELNÍ KOMEDIE NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU

STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ

Oscar
WILDE

OPEN-AIR THEATER AT THE CASTLE
THE CANTERVILLE GHOST

Režie:
Jaroslav KŘÍŽ